YAYIN KURULU


IPERJ Dergisinin baş editörleri, alan editörleri, bilim kurulu, dil editörleri ve sekreteryasında yer alan kişiler aşağıda listelenmektedir.

Baş Editörler


Alan Editörleri


Bilim Kurulu


Dil Editörleri


Sekretarya